Czy można stosować metoprolol w ciąży i karmiąc piersią?

Metoprolol to lek stosowany w celu regulowania ciśnienia krwi oraz rytmu serca. Działa jako beta-bloker, który wpływa na serce i krążenie (przepływ krwi przez tętnice i żyły). Pomimo że jest to lek bardzo skuteczny, to jednak jego stosowanie wymaga ostrożności. W szczególności, jest to kwestia istotna dla kobiet w ciąży czy karmiących piersią.

Czy można stosować leki u kobiet w ciąży i karmiących piersią?

Generalnie, leki mogą być bezpiecznie stosowane w ciąży, jednak tylko wtedy, kiedy korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Zdecydowanie należy unikać samodzielnego leczenia, a każdy przypadek omówić z lekarzem prowadzącym. W przypadku matek karmiących piersią, sytuacja jest podobna. Leki mogą przeniknąć do mleka matki i być spożywane przez niemowlę.

Czy kobiety ciężarne mogą stosować metoprolol?

Niestety, metoprolol to lek, którego nie wolno stosować w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna, że jest to absolutnie konieczne. Dlaczego tak jest? Metoprolol może mieć szkodliwy wpływ na przebieg ciąży oraz rozwój płodu. Może prowadzić do bradykardii u płodu, czyli zbyt wolnego rytmu serca. Z tego powodu, jeżeli jednak jest stosowany, należy zwracać szczególną uwagę na objawy spowodowane blokadą receptorów beta-adrenergicznych.

Czy kobiety karmiące piersią mogą stosować metoprolol?

Kobieta karmiąca piersią może stosować metoprolol jedynie wtedy, gdy lekarz prowadzący uzna to za absolutnie konieczne. Jest to związane z faktem, iż metoprolol przenika do mleka matki. Na szczęście, ilość leku, jaką dziecko przyjmuje razem z mlekiem, jest bardzo mała.

Czy metoprolol przenika do kobiecego mleka?

Tak, metoprolol przenika do mleka matki. Choć ilość metoprololu, jaką dziecko przyjmuje, jest bardzo mała, to jednak istnieje ryzyko wystąpienia działań niepożądanych u dziecka. Dziecko może doświadczyć objawów spowodowanych blokadą receptorów beta-adrenergicznych, takich jak bradykardia czy hipoglikemia.

Podsumowanie

Metoprolol to skuteczny lek stosowany w leczeniu problemów z ciśnieniem krwi i rytmem serca. Jego stosowanie przez kobiety w ciąży lub karmiące piersią wymaga jednak szczególnej ostrożności. W obu przypadkach, metoprolol może być stosowany jedynie pod kontrolą lekarza, z uwzględnieniem możliwości wystąpienia działań niepożądanych. Jednak wpływ na dzieci karmione piersią jest minimalny, z powodu niewielkiej ilości leku przenikającej do mleka matki. W każdym przypadku, decyzja o przyjmowaniu metoprololu przez kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinna być podjęta po dokładnej konsultacji z lekarzem.

Bibliografia

https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/4345/characteristic